آموزش پرسنل و تیم فروش توسط مهدی حسینی

آموزش به تیم بازاریابی و فروش

گروه آموزشی مسیر کمال ،با سال ها تجربه در زمینه آموزش پرسنل فروش

آماده همکاری در زمینه آموزش و راهبری تیم فروش شما است.

 

اگر شما هم افرادی را به عنوان فروشنده دارید و مایل به آموزش آنها هستید می توانید از طریق پر کردن فرم زیر یا تماس با شماره های ۰۹۱۷۰۸۰۸۰۸۸  و یا ۳۶۲۳۳۳۵۵-۰۷۱

زمانی را برای آموزش و بهبود بهره وری تیم تان رزرو کنید.

 

رزرو نوبت جهت آموزش فروش و بازاریابی به تیم شما