شماره حساب ها

شماره حساب جهت دریافت مشاوره از جناب حسینی:

۶۱۰۴-۳۳۷۷-۹۶۸۲-۵۴۲۸   

 

جهت خرید سی دی و شرکت در کلاس ها (دوره های کوتاه مدت یا بلند مدت):

 

۵۸۵۹-۸۳۱۱-۳۸۲۵-۴۳۷۹ بانک تجارت به نام جناب آقای سید مهدی حسینی

و یا 

۶۱۰۴-۳۳۷۴-۷۴۳۸-۳۸۰۷ بانک ملت به نام جناب آقای سید مهدی حسینی 

 

(( لطفا پس از هرگونه پرداختی فیش پرداخت را به شماره همراه ۰۹۳۸۶۶۷۶۷۰۹ ارسال فرمایید. ))