ماموریت ما

چشم انداز  ما:

هیچ کسب و کاری از عدم بهره وری دچار مرگ نشود.

ماموریت ما:

ایجاد،انتقال و ترویج فرهنگ علمی کسب و کار به کارآفرینان

فلسفه مسیر کمال:

ما معتقدیم که قرار گرفتن در مسیر آموزش و یادگیری به زندگی شخصی و شغلی انسانها کیفیت و بهره وری می بخشد، به همین علت همه تلاشمان را در این مسیر با ارزش خواهیم کرد.