بازاریابی و فروش, مدیریت کسب و کار

ممیزی بازاریابی چیست؟

ممیزی بازاریابی چیست؟

ممیزی بازاریابی چیست و چه استفاده ای از آن می شود؟مميزي بازاريابي شاخه اي كاملاً تازه و نوپا در فعاليتهاي مديريت بازار تلقي مي‌شود، اما استقبال زيادي از آن شده و كاربردهاي فراواني يافته است.اجراي صحيح مميزي بازاريابي، مانع ورشكستگي و انحلال شركتها و سازمانها مي‌شود و به آنها فرصت مي دهد تا منابع خود را براي كسب سود بيشتر متمركز كرده و از اتلاف آنها جلوگيري كنند.در ممیزی بازاریابی شما باید پاسخ سوالات زیر را پیدا کنید و از این طریق بازاریابی و فروش خود را بهبود دهید.تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟بسیاری از دوستان فرآیند بازاریابی و فروش را یکسان می بینند اما تفاوت هایی میان این دو وجود دارد و شما به عنوان یک مدیر فروش باید با آنها آشنا باشید. در این مقاله تفاوت فروش و بازاریابی توضیح داده شده است.دلایل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک چیست؟چطور می توانیم از  ورشکستگی جلوگیری کنیم؟بسیاری از کسب و کارهای کوچک به دلایل مشابهی شکست می خورند در اینجا سعی کرده ایم دلایل مشترک شکست آنها را بیان کنیم،با ما همراه باشید

سوالاتی که در ممیزی بازاریابی باید به آنها پاسخ دهید:

_ نيازهاي‌ مشتريان‌ چه‌ چيزهايي‌ هستند؟
_ اندازه‌ بازار، ميزان‌ رشد آن، توزيع‌ جغرافيايي‌ و سود حاصل‌ از آن‌ چه‌ تغييراتي‌ مي‌كند؟
_ فرآيند خريد چگونه‌ است؟
_ رقباي‌ اصلي‌ شركت چه كساني هستند؟ و اهداف‌ بلند مدت، استراتژي‌ها، نقاط‌ قوت‌ و ضعف، اندازه‌ و سهم‌ بازار آنها چگونه‌ است؟
_ چه‌ روندهايي‌ بر رقابت‌ و كالاهاي‌ جايگزين‌ تاثير مي‌گذارد؟
_ كدام سازمانهاي عمومي‌ مشكلات‌ يا فرصتهاي‌ خاصي‌ براي‌ شركت‌ ايجاد مي‌كنند؟
_ آيا ماموريت‌ كسب‌ و كار به‌وضوح‌ تشريح‌ شده‌ است؟ آيا اين‌ ماموريت‌ قابل‌ دستيابي‌ است؟
_ آيا استراتژي‌هاي‌ شركت‌ در تحقق اهداف‌ بلندمدت‌ موفق‌ بوده‌اند؟
_ آيا اهداف‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ به‌قدر كافي‌ روشن‌ توصيف‌ شده‌اند ؟
_ تركيب‌ ساختاري‌ كسب‌ و كار چگونه‌ است؟
_ آيا تجزيه‌ و تحليل‌ نقاط‌ قوت‌ كسب‌ و كار و جذابيت‌ محصول‌ در بازار براي‌ هر واحد برنامه‌ريزي‌ انجام‌ شده‌ است؟ در صورت‌ انجام،‌ نتيجه‌ چه‌ بوده‌ است؟
_ آيا استراتژي‌ تدوين‌ شده، با مرحله‌ عمر محصول‌، استراتژي‌‌ رقبا و وضعيت‌ اقتصاد حاكم تناسب‌ دارد؟
_ آيا شركت‌، بهترين‌ مبنا را براي‌ تقسيم‌بندي‌ بازار انتخاب‌ كرده‌ است؟
_ آيا شركت‌، موقعيت‌يابي‌ و آميزه‌ بازاريابي‌ مناسبي‌ براي‌ هرقسمت‌ بازار انتخاب‌ كرده‌ است؟
_ آيا منابع‌ به‌طور بهينه‌ به ‌عناصر اصلي‌ آميزه‌ بازاريابي‌ اختصاص‌ يافته‌اند؟
_ آيا معاونت‌ بازاريابي‌ اختيار و مسئوليت‌ مناسبي‌ براي‌ تاثير بر فعاليتهاي‌ موثر بر رضايت‌ مشتري‌ دارد؟
_ آيا افرادي‌ در واحد بازاريابي‌ وجود دارند كه‌ نياز به‌ آموزش، انگيزش، سرپرستي‌ و ارزيابي‌ بيشتري‌ داشته‌ باشند؟
_ آيا بين‌ واحدها بازاريابي‌ و توليد، تحقيق‌ و توسعه، خريد، مالي، حسابداري‌ يا حقوقي‌ مشكلاتي‌ وجود دارد كه‌ نياز به‌ توجه‌ داشته‌ باشد؟
_ آيا اطلاعات‌ تحقيقات‌ بازار به‌ واحدهايي‌ كه‌ بايد بر اساس‌ اين‌ اطلاعات‌ كار كنند منتقل‌ شده‌ و مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند؟
_ آيا مديريت‌ به‌طور متناوب‌ سودآوري‌ محصولات، بازارها و كانالهاي‌ توزيع‌ را تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند؟
_ آيا هزينه‌ها و بهره‌وري‌ به‌طور متناوب‌ مورد ارزيابي قرار مي گيرند؟

 

شما در دوره بازاریابی و فروش  شیراز مهارت های حرفه ای فروش و بازاریابی را به دست خواهید آورد

 

تعريف‌ مميزي‌ بازاريابي‌

‌مميزي‌ بازاريابي، يك‌ بازنگري‌ و ارزشيابي‌ جامع، سيستماتيك، مستقل‌ و بي‌طرفانه، از محيط، اهداف‌ بلند مدت، استراتژي‌ها و فعاليتهاي‌ سازمان‌ به منظور‌ تعيين‌ فرصتها و مشكلات، خط‌مشي‌ها، روشها، ساختار سازماني، رويه‌ها و كاركناني‌ است‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ خط‌مشي‌ها و رسيدن‌ به‌ اهداف‌، استخدام‌ شده‌اند.
مميزي‌ بازاريابي‌ تمامي‌ حوزه‌هاي‌ بازاريابي‌ يك‌ كسب‌ و كار را در بر مي‌گيرد. در مميزي‌ بازاريابي، محيط، استراتژي‌ها، سازماندهي‌، آميزه‌ بازاريابي‌ ‌ و سود عمليات‌ بازاريابي مورد ارزيابي‌ قرار مي‌گيرد.
خروجي‌ فرآيند مميزي‌ بازاريابي، برنامه‌اي است‌ كه‌ در آن‌ پيشنهادهايي‌ براي‌ بهبود عملكرد بازاريابي‌ شركت‌ ارائه‌ شده است.

ويژگيهاي فرايند مميزي بازاريابی

مميزي‌ بازاريابي‌ 4‌ ويژگي اصلي‌ دارد كه مي بايست در تمامي‌ مراحل‌، مورد توجه قرار گيرند:
1) جامع‌بودن: مميزي‌ بازاريابي‌ تمامي‌ فعاليتهاي‌ اصلي‌ بازاريابي‌ يك‌ كسب‌ و كار را پوشش‌ مي‌دهد و به‌ چند نقطه‌ خاص‌ محدود نمي‌شود. 

2) سيستماتيك‌ بودن: مميزي‌ بازاريابي‌ يك‌ بازبيني منظم‌ از محيط‌ خرد و كلان‌ بازاريابي‌ و اهداف‌ بلندمدت و استراتژي‌هاي‌ بازاريابي، سيستم‌هاي‌ بازاريابي‌ و فعاليتهاي‌ خاص‌ اين‌ حوزه‌ است. با انجام‌ مميزي، اقدامات‌ اصلاحي‌ لازم مشخص مي شود .

3) استقلال: مميزي‌ بازاريابي‌ به‌ 5 روش‌ قابل‌ انجام‌ است:
_ خودارزيابي: در اين‌ روش‌ هر مديري‌ به‌ حوزه‌ عملياتي‌ خودش‌ امتياز مي‌دهد.
_ مميزي‌ از عرض: يك‌ واحد سازماني، ديگر واحدها را ارزيابي‌ مي‌كند.
_ مميزي‌ از بالا: يك‌ واحد سازماني، زيرمجموعه‌هاي‌ خود و ساير رده‌هاي‌ پايين‌تر سازمان‌ را ارزيابي‌ مي‌كند.
_ مميزي‌ توسط‌ واحد مميزي‌ سازمان: كه‌ بنا به‌خواست‌ واحدها، عمليات‌ آنها را مميزي‌ مي‌كند.
_ مميزي‌ بيروني: كه توسط يك فرد يا گروه مستقل بيروني صورت مي‌گيرد.

4) دوره‌اي‌ بودن: معمولاً‌ وضعيت‌ بازاريابي‌ سازمان، تنها پس‌ از كاهش حجم‌ فروش‌، افت انگيزشي نيروهاي‌ فروش و يا بروز مشكلاتي‌ در بازاريابي‌، مورد بازنگري‌ قرار مي‌گيرد. اما اگر شركتها در زمانهاي‌ موفقيتشان،‌ عمليات‌ بازاريابي‌ خود را بازنگري‌ نكنند، حفظ‌ سلامت‌ و چالاكي‌ سازمان‌ دشوار مي‌شود. پس بهتر است‌ مميزيهاي‌ بازاريابي‌ در دوره‌هاي‌ منظم‌ ‌ 3  الي‌ ‌ 5  ساله‌ انجام‌ شود.

 

تفاوت فروش و بازاریابی چیست؟

تفاوت بازاریابی و فروش، فروش در اصل فرآیند ساده تری است در حقیقت پول با کالا و خدمات شما مبادله می شود اما بازاریابی فرآیند پیچیده تری است و شامل فعالیت هایی از جمله تحقیقات بازار ، پیشنهادات ویژه برای فروش و در نهایت فروش می شود.

در فرآیند بازاریابی به دنبال پیدا کردن بازاری مناسب برای فروش و جلب رضایت مشریان هستیم. در واقع فروش بخشی از بازاریابی است.

 

بازاریابی چیست؟

تفاوت بازاریابی و فروش

بازاریابی به معنای تحلیل بازار و مشتریان است تا خواسته ها و انتظارات مشتریان مشخص شود و در نهایت فروش انجام شود.

معمولا در بحث بازاریابی فعالیت های زیر انجام می شود:

  • تحقیقات بازار؛
  • تولید محصول؛
  • ارائه پیشنهاد ویژه برای محصول؛
  • تبلیغ محصول؛
  • صحبت کردن درباره‌ی ارزش محصول؛
  • فروش محصول؛
  • خدمات پس از فروش؛
  • سنجش رضایت مشتری

 

دلایل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

تفاوت بازاریابی و فروش

7 علت ورشکستگی کسب و کارها

دلایل ورشکستگی کسب و کارها:

1- کافی نبودن سرمایه:

بسیاری از کسب و کارها به علت نبود سرمایه از بین می روند قبل از شروع کسب و کار هزینه های خود را دقیق محاسبه کنید و سعی کنید دو برابر مقدار برآورد شده برای شروع کار سرمایه کنار بگذارید.

2- نداشتن برنامه ریزی مناسب:

اگر نتوانید زمان بندی و بودجه بندی کنید به مشکلات زیادی برخورد خواهید کرد حتما مطابق با بودجه و سرمایه خود هدف های کوتاه و بلند مدت تعیین کنید.

3-چیزی برای رقابت داشته باشید:

در هر کسب و کاری که فعالیت می کنید باید نسبت به رقبای خود یک وجه تمایز داشته باشید،مدام از خود بپرسید من چه مزیت رقابتی نسبت به دیگران دارم که باعث می شود دیگران از من خرید کنند؟اگر وجه تمایزی نداشته باشید از میدان خارج می شوید.

4-بازاریابی ضعیف:

فروش قلب تپنده هر سازمانی محسوب می شود اگر مهارت های خود را در فروش و بازاریابی تقویت نکنید رقبا از شما جلو خواهند زد.این یکی از دلایل ورشکستگی کسب و کارها است.

5-انعطاف پذیر باشید:

کسب و کار انعطاف پذیر داشته باشید به این معنا که در مواجه شدن با شرایط جدید و مشکلات غافلگیر نشوید سعی کنید تفکر استراتژیک داشته باشید و برای هر مشکلی به دنبال چندین راه حل باشید.

6-قدرت تفویض اختیار داشته باشید و کمال گرا نباشید:

شما یک نفر هستید و قادرید یک سری از وظایف را انجام دهید اما اگر بخواهید همه وظایف افراد را خودتان به دوش بکشید و آنها را به افراد لایق و شایسته تفویض نکنید کسب  و کار شما دچار مشکل خواهد شد.

7-افراد شایسته را انتخاب و استخدام کنید:

ویژگی های هر شغلی را بشناسید و مطابق با آن کارمندان را استخدام کنید یادتان باشد استخدام باید به روش علمی انجام شود در غیر این صورت چیزی به جز هزینه در پی نخواهد داشت.این یکی از دلایل ورشکستگی کسب و کارها است.

 

شما در دوره بازاریابی و فروش شیراز  مهارت های حرفه ای فروش و بازاریابی را به دست خواهید آورد

 

اگر مایلید از دوره های تخصصی فروش برای آموزش تیم های فروش تان استفاده کنید و آموزش هایی متناسب با کسب و کار خودتان به آنها بدهید،همین الان کلمه آموزش تیم را به شماره 09170808088 ارسال کنید.

برای دریافت جدیدترین مقالات و اخبار ایمیل خود را وارد کنید

[mc4wp_form id=”6908″]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *