منابع انسانی

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است از استخدام فردی پیشمان شده باشید؟

آیا با اصول استخدام و نحوه تعیین شرح وظایف آَشنا هستید؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است با پرسنل خود به مشکل بر بخورید؟

 

در دپارتمان منابع انسانی ما توانسته ایم برای تمامی این مشکلات راه حل پیدا کنیم

با برگزاری دوره های مربوط به جذب و استخدام و انگیزش دهی به پرسنل، ارزیابی عملکرد و نحوه انعقاد قرارداد و همچنین ارائه مشاوره در کنار شما خواهیم بود