نهایی کردن فروش

 

آیا تا به حال برای شما پیش آمده  مشتری شما تا پای بستن قرارداد جلو برود اما نهایتا منجر به عقد قرارداد نشود؟

در این دوره به شما آموزش می دهیم چگونه به مشتریانی که تردید می کنند کالای خود را بفروشیم و چگونه مشتریان را متقاعد به خرید کنیم