- دوره های آموزشی

کارگاه عبور از شرایط بحرانی

در این کارگاه با تفاوت میان بحران و ابهام آشنا خواهید شد و درک بهتری از شفافیت را پیدا خواهید کرد ،عوامل تاثیرگذار بر روی کسب کار خود را خواهید شناخت .

به شما کمک خواهد شد تا خدماتی را در خارج سازمانتان شناسایی کنید که بدون صرف هزینه و منابع در اختیار مشتریانتان قرار دهید و آنها را خوشحال کنید .

با زنجیره تامین خود بهتر آشنا می شوید و شرکا استراتژیک را برای رسیدن به اهداف خود را بهتر شناسایی کنید . سه راهکار جدید کم هزینه برای بازاریابی و فروش خود پیدا خواهید که به صورت موثرتری در شرایط فعلی کسب کار شما را یاری خواهند کرد .

تعدادی از محصولات شما را که سود خاصی برای سازمانتان ندارند را شناسایی خواهیم کرد و آنها را با محصولات نوآورانه جدید جایگزین می کنیم که عوامل اقتصادی بر روی آنها تاثیر بخصوصی نخواهد داشت و همچنان به خرید از شما ادامه خواهند داد .

مدیریت ترس را برای کنترل شرایط فعلی فرا می گیرید.

محصولات جایگزین را شناسایی خواهید کرد و قبل از مهاجرت مشتریان شما به فروشنده دیگر خود اقدام به عرضه آنها می کنید .

 

از جمله دیگر مباحثی که در کارگاه عبور از شرایط بحرانی فرا خواهید گرفت :

 

کالاهای پرفروش  که نیاز به تبلیغات دارند را مشخص میکنیم.

راهکارهایی که قبلاً به فروش شما کمک کردند را به یاد می آورید.

کانالهای پرداخت خود را بهینه می کنید.

کانال های ارتباطی خود را با مشتریان بهبود می دهید.

افزایش اعتماد سازی و کاهش ترس مشتریان.

با روشهای تضمین کالا و خدمات بیشتر آشنا شویم.

با استفاده از تجربه خرید خوب مشتریان  اعتماد سازی کنید.

مزیتهای حاشیه‌ای یا خدمات پس از فروش خود را شناسایی کنید.

جذابیت محصول خود را افزایش دهید.

عملکرد منابع انسانی خود را افزایش دهید.

نقاط پر سود سازمان را شناسایی کنیم.

مشاورانی که می‌توانند به کسب و کار شما کمک کنند را پیدا کنید.

انگیزش.

کارهایی که باعث افزایش انگیزه شما و کارکنان شما می‌شوند را شناسایی و از آنها برای بهبود خود استفاده کنید.