کافه گندم سیرجان

هنر صید در طوفان


✅ در این قسمت از سومین قسمت مستند «هنر صِید در طوفان» به سراغ یکی از بهترین کافه های سیرجان رفته ایم بنام «کافه گندم» با مدیریت اقای رضا فائزی از دانشجویان دوره اول (نوابغ فروش) مسیر کمال در شهر سیرجان.

🔰تا اخر ببینید ونظرتان را برای ما بنویسید🌹