افزایش فروش

فروشنده ها نمی ترسند!

ترس یک موضوعی است که در زمان فروش ، فروشنده و خریدار را ممکن است درگیر خود کند. در این مقاله قصد داریم نکاتی را با هم مرور کنیم که…

افزایش فروش با ۱۰ استراتژی ساده

اگر شما هم به دنبال افزایش فروش هستید، باید یک استراتژی فروش هدفمند داشته باشید تا افزایش فروش را شاهد باشید. این مقاله درباره ۱۰ استراتژی فروش می باشد که…

این ۲۰ قانون فروش را بشناسید

در قدم اول، قبل از ۲۰ قانون فروش ، شما اگر نگرش مثبت نسبت به کاری که انجام می دهید نداشته باشید، موفقیتی هم نخواهید داشت. نگرش خود را مثبت…

افزایش فروش با ۱۰ قانون جدید!

امروزه قانون های فروش و افزایش فروش رو به تغییر می باشد. رقبای شما در صورت تغییر در بازار و میزان فروششان، به روش های جدید روی می آورند و…

۱۲ راهکار افزایش فروش در بازار خراب

متاسفانه وضعیت اقتصادی به شکلی است که امروزه همه ما جمله (بازار خراب است) را زیاد می شنویم و خبری از افزایش فروش نیست. اما شما نباید به این جمله…