افزایش فروش

روانشناسی فروش |بخش اول|

این مقاله، خلاصه یک کارگاه جامع در مورد روانشناسی فروش با سخنرانی مهدی حسینی (مربی فنون کاربردی بازار) می باشد. این مبحث به علت جامع بودن، به سه بخش تقسیم…

با ۴حرکت مشتریان تشنه را به خود جذب کنید

زمانی که حرف از جذب مخاطبان و رساندن پیام بازاریابی شما به مشتریان می شود، بسیاری ذهنشان به سمت استراتژی های قدیمی می رود. در حالی که تبلیغات تلوزیونی و…