رموز هدف گذاری

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است برای خود هدفی تعیین کنید اما برای رسیدن به اهداف کم کاری کنید؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده چندین هدف برای خود و یا سازمان تان داشته باشید اما ندانید کدامیک را انجام دهید؟

 

آیا می دانستید فقط ۴% از مردم به اهداف خود می رسند؟

در این دوره به شما آموزش می دهیم که چگونه برای سازمان و خودمان  هدف در نظر بگیریم و چگونه می توانیم  برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کنیم و به آنها دست یابیم.


در دوره رموز هدف گذاری خواهیم آموخت چگونه هوشمندانه اهداف خود را تعیین کنیم.

مواردی که باید روی آن ها مسلط شویم:

🔴 چگونه برای خود و سازمان مان هدف گذاری کنیم؟

🔴 چگونه هوشمندانه هدف گذاری کنیم؟

🔴 نحوه ی زمان بندی و اجرای هدف

🔴  اولویت بندی اهداف

🔴 بهره گیری از ضمیر ناخودآگاه برای رسیدن به اهداف

همه این موارد اصول خاصی دارند که باید رعایت شوند. یادگیری این اصول باعث  هدف گذاری صحیح شما و کسب و کارتان خواهد شد.


*برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم*

آنچه در دوره رموز هدف گذاری خواهیم آموخت:

🔴 فوت کوزه گری هدف گذاری

🔴 انتخاب هوشمندانه اهداف شخصی و کاری

🔴 زمان بندی اهداف

🔴 نحوه برخورد با مشکلات در رسیدن به اهداف

و در نهایت راه های کسب موفقیت را خواهیم آموخت.


۴ ساعت آموزش تصویری

   مدرس: مهدی حسینی