ساختمان سازی

زمان : ۳:۰۰ ساعت

 مدرس : سید مهدی حسینی

 مخاطبان : مشاوران املاک – ساختمان سازان – انبوه سازان و فروشندگان صنف ساختمان

 فرمت : مولتی مدیا


کارگاه ساختمان سازی و فروش املاک


سر فصل های این دوره

☑ عوامل تاثیرگذار بر قیمت و بازار مسکن

☑ فرآیند شش مرحله ایی بازاریابی مسکن

☑ پارامترهای مهم انتخاب مسکن از نگاه مشتریان

☑ سه شناخت اساسی در فروش

☑ پازل نیازهای اصلی مشتری

☑ جایگاه سازی یعنی شباهتها را به حداقل رساندن

☑ استراتژیهای شرکتهای بزرگ ساختمانی


نظرات شرکت کننده گان در دروه ساختمان سازی


ارائه محصول یعنی نمایش شفاف از شروع ساخت تا پایان


نظرات شرکت کننده گان در دروه ساختمان سازی


  سفارش محصول