بازاریابی تلفنی

زمان : ۶ ساعت

مدرس : مهدی حسینی ( مربی فنون کاربردی بازار )

مخاطبان : بازاریابان – شرکتهای بیمه – شرکتهای پخش و ……

فرمت : مولتی مدیا


کارگاه بازاریابی تلفنی


 سفارش محصول 


معرفی کارگاه بازاریابی تلفنی


سرفصل های کارگاه بازاریابی تلفنی

ویژگی های مکان فروش تلفن

گناهان کبیره فروشندگان تلفنی

دسته بندی مشتریان


نظرات دانشجویان


سفارش محصول


نظرات دانشجویان