اصول کار تیمی

390000 تومان

اگر می خواهید کارهای سازمان خود را سرعت ببخشید و از حداکثر پتانسیل نیروی کارمندان خود استفاده کنید تیم ها را در سازمان شکل دهید.

تیم ها باعث ایجاد مشارکت بیشتر کارکنان می شود و این خود ،باعث بهبود عملکرد سازمان شما خواهد شد.

اما با این وجود، اختلافات و یا تعارضاتی ممکن است در تیم به وجود آید و باعث از هم پاشیدن گروه یا تیم شود.

اگر مدیر منابع انسانی هستید و یا با نیروی انسانی در سازمان ها در ارتباط هستید خواندن این مطالب برای شما الزامی است.

برای اینکه در تشکیل تیم و گروه دچار مشکل نشوید باید الزامات ، قواعد و اصول تیم سازی را بدانید در غیر این صورت ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شوید.

اگر  مایلید فرهنگ کار تیمی را در سازمان خود ایجاد کنید و بتوانید حرفه ای تر عمل کنید ، پیشنهاد می کنیم

اگر تصمیم خود را برای تشکیل تیم گرفته اید و می خواهید با مزایای آن آشنا شوید ، می توانید این دوره را خریداری کنید