دوره نوابغ فروش

1200000 تومان

با شرکت در این دوره شما به یک فرد نابغه در امر فروش تبدیل خواهید شد و ضمنا می توانید درآمد خود را تا پنج برابر افزایش دهید.

لطفا توجه فرمایید:

با انجام پیش ثبت نام و پرداخت مبلغ تعیین شده، شما می توانید در اولین جلسه دوره حضور داشته باشید و با بررسی مطالب گفته شده، جزوه و سایر موارد درمورد قطعی کردن ثبت نام خود تصمیم گیری کنید.

لطفا توجه داشته باشید در صورتی که در پایان جلسه اول به هر دلیلی از گذراندن ادامه دوره منصرف شدید وجه واریزی پیش پرداخت شما به شما بازگردانده می شود.