کارگاه آموزشی شصت و نه چهل

تومان۶۹,۰۰۰

توضیحات

زمان: ۳ ساعت

مدرس :مهدی حسینی

مخاطبان : مناسب برای تمامی کسب و کارها

فرمت : مولتی مدیا


  سفارش محصول

 


کارگاه شصت و نه چهل


مخاطبان کارگاه شصت و نه چهل

  صاحبین کسب و کار

مدیران

کارآفرینان

صاحبین مشاغل خانگی

موسسات خدماتی

معلمان

پزشکان

و تمام کسب و کارهایی که نیاز به جذب مشتری و افزایش درآمد دارند.


سفارش محصول

 


گزیده ای از کارگاه شصت و نه چهل


سرفصل های کارگاه شصت و نه چهل

چهل راهکار برای جذب سرنخ یا همان مشتریان احتمالی و چگونگی تبدیل آنها به مشتری

تله خرید

  گناه کبیره بازاریابان و فروشندگان

خبر ربایی

تبلیغات بدون هزینه

بازاریابی بدون هزینه

افزایش نرخ تبدیل

اصل تجمع

و صدها فوت کوزه گری از حرفه ای های بازاریابی


سفارش محصول


گزیده ای از کارگاه شصت و نه چهل


 شرکت کنندگان در کارگاه شصت و نه چهل