کارگاه برند سازی شخصی

تومان۱۹۹,۰۰۰

چگونه خودتان را برند کنید
و از طریق شهرت و اعتبار جایگاه اجتماعی و تجاری عالی برای خودتان بسازید

توضیحات

 زمان : ۹ ساعت

 مدرس :دکتر محسن ایلچی

 مخاطبان : بازیگران-مجریان-سیاست مداران

 فرمت : مولتی مدیا


چکیده از کارگاه برند سازی شخصیدر این کارگاه می آموزید که چگونه خودتان را برند کنید و از معروفیت و جایگاه اجتماعی که کسب میکنید بهترین بهره مالی را ببرید.

 

 

سرفصل ها

داستان برند شخصی                                                                                        کاشت، داشت، برداشت

انواع  زمینه های برند شخصی                                                                         مرگ برندها

ضد برندها و اَبر برندها                                                                                     مشتریان برند

انواع برندهای شخصیتی                                                                                  فرآیند معماری برند

ویژگی های برند شخصی خوب                                                                         طراحی هویت    

مراحل طراحی برند                                                                                          وحدت سه گانه هویت درونی/ میانی/ بیرونی


چکیده از کارگاه برند سازی شخصی


نظرات دانشجویان شرکت کننده در این دوره ۲ روزه 


نظرات دانشجویان شرکت کننده در این دوره ۲ روزه