کارگاه برند سازی

تومان۱۹۹,۰۰۰

توضیحات

زمان : ۱۰ ساعت

مدرس : دکتر محسن ایلچی

مخاطبان : تولید کنندگان –  فروشندگان – مدیران و …..

فرمت : مولتی مدیا


کارگاه برند سازی


سفارش محصول


سر فصل های آموزشی

چرا طراحی برند؟

تعریف برند

در کدام بخش از بازار قرار دارید؟

مشتری به ما چگونه می نگرد؟

تفاوت بخش بندی و موقعیت یابی چیست؟

شناخت خود و رقبا

انواع برند

سه مرحله برند سازی

برند سازی در مسیر آرمان شرکت


گزیده از کارگاه برند سازی


سفارش محصول

 


یک دهه پیش در مطالعه‌ای از سوی موسسه اینتربرند با همکاری جی پی مورگان این نتیجه به دست آمد که برندها به‌طور میانگین بیش از یک‌سوم ارزش سهام شرکت ها را تشکیل می‌دهند. امروزه این نسبت به بیش از یک دوم و حتی گاهی تا دو سوم ارزش سهام شرکت ها رسیده است.

 


نظرات دانشجویان شرکت کننده در دوره


شرکت کنندگان در دوره

 


نظرات دانشجویان شرکت کننده در دوره


سفارش محصول