اصول کار تیمی

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که در سازمان خود تیم یا گروهی را تشکیل دهید اما نتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید و یا گروه به هدف خود نرسد؟

یا در گروه اختلافاتی ایجاد شود و اعضای گروه  از هدف اصلی دور شوند؟

در این دوره نحوه تشکیل تیم، نحوه برگزاری جلسات با آنها و ایجاد نگرش تیمی را به شما می آموزیم و نکاتی را یادآوری می کنیم که با رعایت آنها  می توانید تاثیر کار تیمی را در شرکت و یا سازمان خود ببینید.