آدرس:

خیابان معالی آباد ، روبروی پارک ملت، ساختمان طوبی ۳ طبقه دوم واحد ۴

 

ساعت کاری:

یکسره از ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر 

 

شماره تماس:

۰۷۱-۳۶۲۳۳۳۵۴-۵۵

۰۹۱۷۰۸۰۸۰۸۸