دوره (پکیج) تقویتی فروش

800000 تومان 400000 تومان

مشکل بسیاری از کسب و کارها فروش پایین و یا مشکلات مدیران در زمینه مدیریتی است که این باعث ضرر و از بین رفتن سازمان خواهد شد.

در این دوره  هرآنچه که نیاز است از  فنون تبلیغات ،اعتمادسازی و قواعد اصلی کسب و کار بدانید را به شما آموزش می دهیم و به شما کمک می کنیم به بهترین شکل ممکن کسب و کار خود را مدیریت کنید.