بیزینس کوچینگ, مدیریت کسب و کار

بهترین دوره کوچینگ کسب و کار در شیراز

بهترین برنامه کوچینگ 

شرکت های بیشتری به ارزش دوره کوچینگ برای کسب و کار خود و رهبران تجاری پی می برند. اندازه صنعت کوچینگ به طور تصاعدی در حال گسترش است. ملاحظات کلیدی هنگام معرفی یک برنامه مربیگری در یک سازمان وجود دارد. هدف این مقاله برجسته کردن مؤلفه‌های کلیدی چیزی است که می‌تواند به عنوان یک برنامه کوچینگ «عالی» مرتبط باشد تا به رهبران کسب‌وکار کمک کند تا به بازده مورد نظر در سرمایه‌گذاری مربیگری دست یابند. این مواد اصلی اساساً عبارتند ازدستیابی به اهداف سازمانی، انتخاب مربیان مناسب و سازمان مربیگری، تهیه یک برنامه مدیریت پروژه مستحکم، و ارزیابی تاثیر برنامه کوچینگ

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-1-11.webp” alt=”بهترین برنامه کوچینگ ”/>

بهترین برنامه کوچینگ

بهترین دوره های بیزینس کوچینگ در شیراز

اگر فرآیندهای سازمان (کارهای درحال اجرا) سیستم سازی و مرتب شوند این مشکل به وجود نخواهد آمد. به راحتی می توانید با دادن آموزش های لازم و  صرف زمانی محدود  موارد لازم جهت اجرا را به کارکنان خود آموزش دهید و از اتلاف هزینه و وقت در سازمان خود جلوگیری کنید. در دوره های بیزینس کوچینگ به شما کمک می کنیم با توجه به وضعیت سازمان تان جهت رشد و توسعه هدف گذاری کنید .شما اهدافتان را تعیین می کنید و ما به شما کمک می کنیم تا با تکنیک های اصولی به اهدافتان برسید. این مژده را به شما می دهیم که با شرکت در دوره بیزینس کوچینگ می توانید سازمان خود را به بهترین شکل مدیریت کنید، از هزینه های اضافی جلوگیری کنید و سازمان خود را ارتقا دهید

 

دستیابی به هدف سازمانی 

کوچینگ همچنان به یک موضوع محبوب در جداول کسب و کار تبدیل شده با این حال، برخی از شرکت ها تصمیم می‌گیرند بدون انجام یک تحلیل تجاری مرتبط و بدون ایجاد یک مورد تجاری محکم، با جریان حرکت کنند و برنامه‌های کوچینگ را معرفی کنند. مانند هر مداخله یادگیری دیگر، برنامه های کوچینگ نباید صرفاً به خاطر مربیگری ارائه شود، بلکه باید به خاطر بستن شکاف های عملکردی در عملکرد افراد برای دستیابی به اهداف سازمانی باشد. درست مانند انجام تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی قبل از ارائه هر برنامه آموزشی، هر برنامه مربیگری باید بر اساس تحلیل نیازهای مربیگری باشد.

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-2-13.webp” alt=”دوره کوچینگ هدف گذاری ”/>

دوره کوچینگ هدف گذاری

استراتژیک تجاری برای برنامه کوچینگ

 از آنجایی که برنامه مربیگری معمولاً باید توسط هیئت مدیره تأیید شود، باید یک مورد استراتژیک تجاری برای برنامه مربیگری وجود داشته باشد که با تصویر واضحی از چگونگی کمک این برنامه به تحقق اهداف سازمانی نشان داده شود.به عنوان مثال، یک اطلاعات بسیار مهم، شناسایی عوامل خارجی کلیدی است که باید افراد را برای آنها آماده کنید. در واقع برای سازمان حیاتی است که شایستگی های اصلی خود را شناسایی کند، نیازهای توسعه افراد را ارزیابی و تعریف کند و نتیجه مطلوب برنامه مربیگری را به وضوح بیان کند.

 

دوره کوچینگ برای کمک به مدیران ارشد

 برای نشان دادن این نکته در یک رویه تجاری، ممکن است یک سازمان تصمیم گرفته باشد که فرهنگ نوآوری ایجاد کند و تصمیم گرفته باشد از دوره کوچینگ برای کمک به مدیران ارشد برای اتخاذ یک طرز فکر جدید و غلبه بر برخی چالش‌های موجود در تسهیل نوآوری در سازمان و برانگیختن افراد استفاده کند. برای نوآوری هدف این برنامه کوچینگ خاص باید توسعه مهارت های مربیگری مدیران ارشد باشد تا بتواند حس نوآوری را در کارمندان خود برانگیزد.

مثال دیگری از یک مورد تجاری زمانی است که یک سازمان تغییر جهت جدیدی را تجربه می کند. در این مثال، ایجاد مشارکت ممکن است به اولویت اصلی سازمان مورد نظر تبدیل شود. یک برنامه کوچینگ می‌تواند برای کمک به مدیران ارشد برای کشف فرصت‌ها و امکانات جدید، ارزیابی گزینه‌ها و شفاف‌سازی مسیر پیش رو معرفی شود.

مربی در این مداخله خاص صرفاً سؤالات درست را می پرسد و همه را برای تمرکز بر تصویر بزرگ و زمینه هماهنگ می کند. تجزیه و تحلیل هزینه و سود باید انجام شود. انکارناپذیر است که برنامه های کوچینگ می تواند برای شرکت ها بسیار پرهزینه باشد، اما یک مدیریت موثر برنامه کوچینگ، ممکن است منافع حاصله از هزینه آن بیشتر باشد.

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-3.webp” alt=”دوره کوچینگ برای کمک به مدیران ارشد”/>

دوره کوچینگ برای کمک به مدیران ارشد

انتخاب مربیان و شرکت های مربیگری مناسب

شرکت ها بیشتر مربیانی را تعیین می‌کنند، زیرا ثابت شده است که عملکرد و شایستگی کارکنان را بهبود می‌بخشد. شرکت ها به استخدام مربیان لایق که دارای ویژگی های لازم مانند گوش دادن فعال و ایجاد اعتماد و حفظ استانداردهای حرفه ای بالا هستند، ادامه می دهند.

شرکت هایی که به دنبال مربی هستند، ممکن است ابتدا منابعی را برای برنامه کوچینگ مورد نظر بررسی کند، قبل از اینکه به تصمیم برون سپاری مربیان به عنوان یک تصمیم پیش فرض بپرد. پس از تصمیم گیری در مورد منابع مناسب برای مربیان، انتخاب مربیان مناسب باید بر اساس پایه های محکم و استانداردهای شناخته شده و آزمایش شده جهانی باشد.

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-135.webp” alt=”انتخاب مربیان و شرکت های مربیگری مناسب ”/>

انتخاب مربیان و شرکت های مربیگری مناسب

انتخاب مربی مناسب 

دوره کوچینگ یک منبع مدیریت استعداد و توسعه و توانمندساز در شرکت ها است. مطالعه‌ای از برسین و دیلویت اخیراً نشان داد که شرکت هایی که از حمایت فرهنگی عالی مربیگری برخوردار هستند، 75 درصد امتیاز بالاتری برای نتایج مدیریت استعداد نسبت به شرکت های  دیگر دارند. علاوه بر این، آنها 13 درصد نتایج تجاری قوی تر و 39 درصد نتایج کارمندان قوی تر داشتند. پس از انتخاب سازمان کوچینگ مناسب و مربیان مناسب، ارائه برنامه کوچینگ به گروه مناسب برای دستیابی به نتایج تاثیرگذار مورد نظر به همان اندازه مهم است. در شیوه‌های تجاری، شرکت ها بر مدیریت استعداد و توسعه تمرکز می‌کنند تا به طور عمده به توسعه افراد بالقوه بالا، رشد رهبران ارشد آینده و امکان دستیابی به اهداف استراتژیک کمک کنند.

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-122.webp” alt=”بانتخاب مربی مناسب ”/>

انتخاب مربی مناسب

ارزیابی تاثیر

ارزیابی اینکه چگونه برنامه کوچینگ بر نتایج بخش و اهداف سازمانی تأثیر گذاشته است. ایجاد یک مورد برای تصمیمات مربوط به آینده به همان اندازه مهم است. علاوه بر این، ارزیابی برنامه های مربیگری بازخوردی از رضایت مشتری برای کمک به بهبود شیوه های سازمان می‌دهد. 

ارزیابی برنامه‌های کوچینگ

  1. آماده‌سازی نتیجه مطلوب برنامه مربیگری
  2. بازگشت سرمایه کوچینگ،
  3. طراحی ارزیابی و جمع‌آوری داده‌ها
  4. اجرای طرح
  5. تجزیه و تحلیل داده‌ها
  6. ارزیابی اثربخشی و کارایی
  7.  نهایت ابلاغ نتایج

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-153.webp” alt=”بارزیابی برنامه کوچینگ ”/>

ارزیابی برنامه کوچینگ

نتیجه

استفاده از دوره کوچینگ در شیوه های تجاری در سطح جهانی رو به افزایش است. برنامه های کوچینگ تنها در صورت مدیریت خوب به بازگشت سرمایه خوبی دست می یابند. مهم‌ترین عنصری که یک برنامه کوچینگ خوب را می سازد، هدف قرار دادن برنامه کوچینگ برای دستیابی به اهداف سازمانی است. تعبیه برنامه کوچینگ در استراتژی مدیریت استعداد سازمان مورد نظر قطعاً انتخاب صحیح گروه هدف مربیان را تضمین می کند. ثانیا، با افزایش تعداد مربیان و شرکت های مربیگری، انتخاب مربیان مناسب و شرکت های مربیگری مناسب بسیار مهم است. اساساً انتظار می رود که کوچ ها مشتری مدار باشند و سازمان کوچینگ در طیف وسیعی از زمینه های تجاری به خوبی آشنا باشد. در حالی که کوچینگ یک برنامه است، مدیریت پروژه مستحکم بسیار حیاتی است.

 

<img src=”https://www.masirekamal.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-1555.webp” alt=”ببهترین دوره کوچینگ در شیراز ”/>

بهترین دوره کوچینگ در شیراز

 

کوچینگ کسب و کار یک دوره تئوری نیست، در این دوره یک کوچ (coach) در کنار شما قرار می گیرد تا به شما مشاوره بدهد. شما با کمک کوچ خود می توانید برای سازمان خود اهداف و راه رسیدن به اهداف را مشخص کنید. کسب و کار خود را رشد و ارتقا دهید. با کمک آقای سید مهدی حسینی بهترین مربی کسب و کار در شیراز به تمام مشکلات و هزینه های سرسام آور خود پایان بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *