دیجیتال مارکتینگ

9+1 ترفند طلایی در ارتباطات اینستاگرام

9+1 ترفند طلایی در ارتباطات اینستاگرام


در مرحله اول توجه داشته باشید که باید رشد و افزایش  تعداد فالوئرهایتان در اینستاگرام، یک سرعت ثابت داشته باشد. کارها و پست گذاری ها را به صورت منظم انجام بدهید. روزانه با فالوئرها در ارتباط باشید تا آنها را افزایش دهید. برای برقراری ارتباط بیشتر با فالوئرها فقط به تلاش و پشتکار شما نیاز است. به پیج های موفق  اینستاگرام سر بزنید و رابطه آن ها با کاربر را بسنجید.

ترفندهای اینستاگرام


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]1. احترام به مخاطب


خودتان به راحتی می توانید صفحه های پر مخاطب اینستاگرام را آنالیز کنید. کمی که به آن ها توجه کنید، متوجه رابطه متقابلشان با مخاطبانشان می شوید. زمانی که شما محتوای با ارزش در اختیار مخاطبان خود قرار دهید، و دلسوزانه برای آن ها پست گذاری کنید، مطمعنا با مخاطبان خود به یک تعامل خوب می رسید. به شکلی که شما به راحتی می توانید در پیج اینستاگرام خود تبلیغات بگذارید یا محصولی را بفروشید.


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]2. نظر بدهید!


در این مرحله شما می توانید بیشترین ارتباط را با مخاطبان خود برقرار کنید. در زیر پست های فالوئرهایتان نظر بدهید. رابطه دوستانه برقرار کنید و با حس دوستانه نظر بدهید. هنگام نظر دادن حتما آن ها را تگ کنید تا متوجه اهمیت شما بشوند.


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]3. به اشتراک بگذارید!


این یک استراتژی عالی برای جلب اعتماد مخاطب در اینستاگرام است. می توانید با اجازه از فالوئرهایتان، پست ها و عکس هایشان را با ذکر اسمشان در صفحه خود به اشتراک بگذارید. این یک موقعیت عالی است و می تواند راه شما را بسیار هموار کند.

تنظیم اینستاگرام جدید


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]4. لایک کنید، ضرر نمی کنید


این روز ها لایک کردن در اینستاگرام از اهمیت بالایی برخوردار است. به شکلی که یک لایک می تواند فردی را از ته دل خوشحال کند. اگر می خواهید به مخاطبان خود نشان بدهید که برای شما مهم هستند، حتما پست هایشان را لایک کنید. ( توجه داشته باشید که در هر ساعت بیشتر از 350 لایک نکنید) 


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]5. کپشن های طلایی بنویسید


سعی کنید از کپشن هایی استفاده کنید که مخاطبان را وادار به لایک کردن و اشتراک گذاری کند. البته این امر در زمانی جوابگو است که کپشن شما مرتبط با مخاطبین پیج باشد. برای مثال: اگر موافقی لایک کن، کسی رو که بهت انگیزه میده رو تگ کن و…


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]6. فالو کنید!


تمامی نکاتی که ذکر کردیم، در صورتی که فردی را فالو نکنید یا آن ها شما را فالو نکنند، فایده ندارد. سعی کنید کسانی را فالو  کنید که احتمال بیشتری دارد که شما را فالوکنند. افرادی را در اینستاگرام فالو کنید که به دنبال پیج هایی با موضوع شما می گردند. (لیست فالووینگ نباید بیشتر از 7500 نفر باشد)


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]7. دایرکت را جواب بدهید


ممکن است مجبور شوید مدت زمانی را برای پاسخگوییی به مخاطبان خود سپری کنید. به یاد داشته باشید که مخاطبان شما در اینستاگرام، یا مشتری شما هستند یا در آینده به مشتری تبدیل می شوند. بنابراین پیام ها را به موقع پاسخ دهید.

آموزش اینستاگرام فارسی


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]8. از دایرکت ها اسکرین شات بگیرید و استوری کنید!


یکی از راه های جلب اعتماد مخاطبان، این است که از پیام های دایرکتی که برای شما ارسال می شود اسکرین شات بگیرید و در استوری به نمایش بگذارید. در این حالت، ما بقی مخاطبان شما با دیدن ارتباط مستقیم شما با مخاطبانتان در اینستاگرام، به شما اعتماد می کنند و به مرور زمان حس اعتماد در آن ها به وجود می آید.


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]9. پست هایتان را استوری کنید!


شما باید به هر طریقی مخاطبان خود را تشویق کنید که پست های شما را ببینند و نظر بدهند. یکی از بهترین راه ها، استوری کردن پست جدید است. با قابلیت جدید اینستاگرام می توانید پست جدید را در استوری بگذارید و افراد را به دیدن و نظر دادن زیر پست جدید، تشویق کنید.


[livicon_evo name=”check-alt.svg” style=”original” size=”30px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]10. کمپین راه اندازی کنید!


اگر به دنبال راهی مطمعن و حرفه ای جهت افزایش مخاطبین خود هستید، حتما این مطلب را تا انتها بخوانید. از گذشته تا دوران امروزی، جایزه و مسابقه موجب شادی تمام مردم بوده و هست. شما یک مسابقه طراحی کنید و تنها انتظاری که از مخاطبان خود دارید را نظر دادن و فالو کردن صفحه عنوان کنید. جایزه می تواند یکی از محصولات خودتان باشد یا وجه نقد..

اگر می خواهید حرفه ای جلوه کنید و نتیجه اساسی بگیرید، حتما یک هشتگ برای خودتان درست کنید تا همه مخاطبین، پیج و مسابقه شما را در یاد داشته باشند. این هشتگ امکانات زیادی را برای شما به وجود می اورد. برای مثال می توانید از مخاطبان خود بخواهید با استفاده از این هشتگ با شما در ارتباط باشند یا پاسخ سوال شما را با استفاده از این هشتک بدهند.

 

کلام پایانی

تمامی مطالبی که در مقاله ی ( 1+9 ترفند طلایی در ارتباطات اینستاگرام ) با یکدیگر مرور کردیم، بخشی اصلی از علم تبلیغات در اینستاگرام بود. این اصول فقط نیاز به تمرین و زمان دارند. پس وقت را تلف نکنید و همین الان شروع کنید.

  • بی صبرانه منتظر نظر، انتقاد یا  پیشنهاد شما را در بخش دیدگاه هستیم.

 

.

نوشته های مشابه